وبلاگ فروشگاه کهربا

آموزش نگهداری صحیح از گل و گیاه خانگی

استرومانته

توضیحات در رابطه با شرایط نگهداری و تکثیر گیاه استرومانته (Stromanthe)

توضیحات در رابطه با شرایط نگهداری و تکثیر گیاه استرومانته (Stromanthe)

توضیحات در رابطه با شرایط نگهداری و تکثیر گیاه استرومانته (Stromanthe) توضیحات در رابطه با شرایط نگهداری و تکثیر گیاه استرومانته (Stromanthe) توضیحات در مورد استرومانته Stromanthe جنسی از گیاهان گلدار از خانواده Marantaceae Stromanthe بومی بخش گرمسیری آمریکا از مکزیک به Trinidad تا شمال آرژانتین می باشد و شباهت بسیار زیادی به گونه ctenanthe […]

, ,